Nature nourishes man spiritually and physically. Man must, therefore, conserve nature at all cost. But man would be unable to conserve nature for his own well-being and prosperity if he lacks adequate and sufficient knowledge and understanding. People and organisations with appropriate knowledge and insight must, therefore, take the lead and continuously gather resources to fill the void.

Sappi Birds of South Africa overflows with essential knowledge and insight.

It is indeed an honour to be associated with businessmen and organisations that, even in difficult economic times, passionately support such an important cause.

www.sappi.com

www.canon.co.za

www.resilient.co.za
Die natuur voed die mens geestelik en liggaamlik en moet daarom ten alle koste bewaar word. Die mens kan egter net die natuur bewaar in belang van sy eie voortbestaan en welvaart as hy voldoende begrip en kennis daarvan het. Persone en instansies met die nodige insig en kennis moet dus die leiding neem en voortdurend hulpbronne byeenbring om die leemte te vul.

Sappi Voëls van Suid-Afrika bevat 'n magdom noodsaaklike kennis en insig.

Dit is 'n eer om met sakemanne en ondernemings, wat in moeilike ekonomiese tye nog steeds met passie so 'n belangrike saak steun, geassosieer te word.

www.zeiss.co.za

www.swarovskioptik.com
FEATURES
HOME     |     PRODUCTS     |     BIRDING TIPS     |     ORDER     |     MEDIA     |     BIRD CALLS     |     SPONSORS     |     CONTACT
Website Terms | Administration © Briza Publications - All rights reserved